Dag van de Westlandse Techniek 2018

Op vrijdag 28 september wordt de Dag van de Westlandse Techniek 2018 gehouden. Bij deze 11e editie is het concept van deze dag zoals in de voorgaande jaren. Uitgangspunt is een laagdrempelig bezoek voor basisscholen aan bedrijven.

De leerlingen maken kennis met 2 ‘techniek’ bedrijven, een bezoek van 9.00-10.00 uur en een bezoek van 10.30-11.30 uur, tussentijds ruimte om van het 1e naar het 2e bedrijf te gaan. Het programma is kennismaken met het bedrijf, een rondleiding en als het even mogelijk is een eenvoudige doe-activiteit.

Waardevolle ervaringen tijdens 10e Dag van de Westlandse Techniek 2017

Vrijdag 6 oktober bezochten bijna 1.300 kinderen (groep 7/8) diverse bedrijven tijdens de Dag van de Westlandse Techniek. Bij deze 10e editie was de belangstelling voor deelname van scholen én van bedrijven groot. In de techniek groeit de vraag naar goed geschoolde mensen, soms noodzakelijk voor verdere groei van het bedrijf. Investeren in de jeugd dus, bij de Dag van de Westlandse Techniek. Uniek was deze keer de lancering van het digitale platform WNT-web.

Ervaring nemen ze mee

Tijdens de bezoeken zijn voornamelijk geïnteresseerde leerlingen gezien. Bedrijven grepen hun kans een breed aanbod van techniek te laten ervaren. Bij SolarNRG in Poeldijk bedienden de kinderen van de Mauritsschool de machines. Vervolgens plaatsten ze als team zelf een zonnepaneel; ze ondervonden een temperatuurdaling bij de door hen zelf gecreëerde schaduw. Dat een verzorgingshuis ook veel met techniek te maken heeft, ervaarden kinderen van basisschool Verburch-Hof bij De Terwebloem. In de tillift bijvoorbeeld, en met de moderne Silverfit, waarbij ouderen door middel van aanwijzingen op het beeldscherm in beweging zijn en tegelijkertijd hun geheugen trainen. Weboma ontving kinderen op de bouwplaats van de school De Blinkerd, in aanbouw. Interessant om de nieuwe school in de bouwfase te zien! Op deze unieke bouwlocatie vond ná het bezoek eveneens de lancering van WNTweb.nl plaats, dé digitale plek waar natuur- en techniekeducatie wordt aangeboden.

Kennismaken met techniek

Techniek komt vaker in lespakketten van scholen voor. Kinderen zijn dan ook beter dan voorheen voorbereid op de bezoeken. Ook bedrijven bieden een gevarieerd programma om de veelzijdigheid van de technieksector te laten ervaren. Inspelen op de toekomst. De Dag van de Westlandse Techniek wordt georganiseerd door SOB Westland en is een initiatief van de convenanten van Westlandse technische bedrijven, verbonden aan ISW Hoge Woerd. Het doel van de dag is kinderen al op jonge leeftijd kennis laten maken met techniek in de praktijk en de vele uiteenlopende mogelijkheden in het Westland.

 

Onderstaande bedrijven hebben meegewerkt aan de Dag van de Westlandse Techniek op vrijdag 6 oktober 2017.

ABB Bouw BV, ABC Westland, AHVRIJ, Alcomij BV, Bakkerij Roodenrijs, Best Fresh Group, Beyond Chrysant, Biersteker, dak, gevel en bouwtechniek, Bouwbedrijf J. Eekhout BV, Bouwmeester aannemersbedrijf, Certhon, Citroen ‘s-Gravenzande, DAEL data & electro BV, De Hoog Techniek BV, Dekker van Geest, Deliflor Chrysanten BV, Dijkstaal BV, Duijnisveld & zn BV, Fachjan Project Plants, Firma Richplant, Gakon Horticultural Projects, Gebr. Van der Lelij, H. Batist All constructies, Het Keringhuis, Hoveniersberijf vd Drift, JS Laadtechniek, Kemeling, Koppert Cress, Koppert Machines, KP Holland Naaldwijk, KUBO, KWS, Prins Orchidee, Lely Holding, Metazet, Patijenenburg, Pieter van Foreest, Prins Maasdijk, Priva, R. & A. van Kester, Schut-Installatietechniek, Sion, Solar-Box, SolarNRG, Stichting Tomatoworld, Telako Techniek en Verhuur, Thermeta, Van der Ende Pompen BV, Van der Sar Dak & Timmerwerken, Van Mierlo, Van Wijnen, vd Valk Systemen BV, Verbakel Bouwbedrijf BV, Verkade Klimaat, Waalpartners Civil Engineering, Weboma en Westbouw.

Open huis 2019

Open Huis Vakcollege ISW Hoge Woerd op woensdag 6 februari 2018 van 19.00 – 21.00 uur.
Een sector kiezen in de bovenbouw van het VMBO , dat is niet niks.
Heb je interesse in Bouwen Wonen en Interieur (BWI)?
Een zeer afwisselende richting  waarin je opdrachten doet en werkstukken maakt die met zowel (bouw)timmeren als metselen als schilderen (interieur en decoratie) te maken hebben.
– Wat kun je er verwachten?
– Hoe is de sfeer?
– Hoe zijn de leerkrachten?
– Hoe zien de lesmaterialen en lokalen eruit?
Tal van vragen waarop je graag een antwoord wilt.
Dat kan op woensdag 6 februari 2019 van 19.00 – 21.00 uur tijdens ons “Open Huis” aan de
Hoge Woerd 2 te Naaldwijk.

                                                                                              IMG_1914

Tijdens dit “Open Huis” kun je vrij rondkijken of rondgeleid worden. De docenten kunnen antwoord geven op al jouw vragen. Leerlingen zijn aanwezig om je te laten zien wat voor opdrachten je kunt krijgen.

Er zijn ook vertegenwoordigers van de bedrijven die met de school samenwerken in het convenant.
Je kunt je zelfs op de hoogte stellen van de mogelijkheden na deze opleiding. Kom tijdens dit “Open Huis” kijken, sfeer proeven en persoonlijk kennismaken.

 2019

Beroepenfeest 5 februari 2019 | Doe Dag 19 februari 2019

Bekijk de foto’s van 2018

Locatie: Intergreen athletic house – Olympus ’70
MC: Rob Veenman

Ambassadeur: Marga de Goeij, onderwijswethouder Westland.

On Stage is voor de VMBO leerlingen van het ISW en Lentiz


VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

 

bouwmensen web0419_ISW_vakcollege HOGEWOERD_RGBconvenant bouwbreed 

 

 ISW opent nieuwe praktijkruimte

 | Over onze school | Nieuws | Het nieuws van ISW | ISW opent nieuwe praktijkruimte
Gepubliceerd op: 25 mei 2016

Woensdag 25 mei was het groot feest op ISW Vakcollege Hoge Woerd.

 

Mevrouw Marga de Goeij, wethouder onderwijs van de gemeente Westland opende met een fikse zwaai van een slegge de spiksplinternieuwe praktijkruimte voor het profielvak Bouwen, Wonen en Interieur.
Met de nieuwe en goed geoutilleerde buitenruimte kan het Vakcollege in Naaldwijk leerlingen nog beter voorbereiden op de praktijk in de Bouw.

 


De school timmert letterlijk en figuurlijk al jaren aan de weg en de leerlingen uiten dagelijks hun trots over hun beginnend vakmanschap. Door de convenanten, de school werkt al vele jaren nauw samen met een groot aantal Westlandse bedrijven, door een gedegen opbouw in de onderbouwlocaties in ‘s Gravenzande, Poeldijk en Naaldwijk en door de goede contacten met vervolgopleidingen staat de school voor kwaliteit in vakonderwijs.

Die samenwerking met het bedrijfsleven kwam woensdag ook tot uiting door het feit dat weer enkele bedrijven toetraden tot het convenant. Dat bestaat nu al uit bouw- en aannemingsbedrijven, schildersbedrijven en interieurbouwers.

Daarmee kan de school tijdens stages ook putten uit de volle breedte van het opleidingsaanbod als het om stageplaatsen in het Westland gaat.
De middag werd overigens gestart met een minisymposium waarbij de aanwezigen door locatiedirecteur dhr. Johan Lievaart werden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het VMBO.
De heer Wim Schouten van Bouwmensen Delft vertelde daarna alles over de mogelijkheden in de vervolgopleidingen en de heer Arjo Riedijk, voorzitter van het bouwconvenant, keek terug op alles wat het convenant in de afgelopen jaren samen met de school heeft bereikt.
Belangrijk was daarna ook de speech van de wethouder, mevrouw Marga de Goeij, die voor alle aanwezigen uit de bouwsector het gezamenlijk belang onderstreepte van opleiden in de regio.
Dat werd op ludieke wijze daarna gevisualiseerd door letterlijk alle lopende bouwprojecten op de Westlandse kaart te zetten. Uiteraard begon de wethouder zelf met het prikken van de beide nieuwe gemeentehuizen in Naaldwijk. Spontaan volgden daarna nog zo’n 20 projecten, verdeeld over alle kernen van Westland.

Voor dat de wethouder tenslotte de officiële openingshandeling voltrok lieten de huidige leerlingen van het 3e leerjaar met hun docenten zien hoe hun opleiding er in de praktijk uit ziet. De bezoekers ervaarden de trots waarmee leerlingen en docenten over hun school spraken als zeer bemoedigend.
Na de openingshandeling werden de bestaande en nieuwe contacten onder het genot van een hapje en drankje nog even flink aangehaald.

Samen op weg naar de toekomst!